Crèdits

Aquest espai web s’emmarca dins el projecte "Senderisme com a motor de desenvolupament" de l’Associació Mallorca Rural LEADER+. L’objectiu de l’espai web senderosdemallorca.com és promoure el senderisme com a turisme alternatiu i respectuós amb el medi ambient i ajudar a dinamitzar les àrees rurals de Mallorca.

Mantenir i difondre els valors naturals, culturals i patrimonials del medi ambient rural mallorquí és primordial per garantir-ne el futur i per tenir-ne ben present la importància ecològica i paisatgística.

Promoció:

Mallorca Rural

Associació Mallorca Rural

Casal Pere Capellà

C/ dels Cavallers, 22, 2n - 07210 Algaida

Tel. +34 971 665 404 - Fax +34 971 665 483

www.leadermallorca.org
Coordinació:
Jaume Trias
Producció:
Jaume Trias + at4
Text dels itineraris:
Jaume Tort, Laura Reynés i Jaume Trias
Fotos:
Guía Alpina Mallorca, www.editorialalpina.com
Jaume Tort
Jaume Trias
Cartografia adjunta:
www.editorialalpina.com

Finançament:

  • http://europa.eu/index_es.htm
  • http://www.marm.es/
  • http://www.caib.es/
  • http://www.conselldemallorca.net/
  • http://www.sanostra.es/

Agraïm la col·laboració de tots els que fan possible elaborar i publicar aquest espai web.

Senderos de Mallorca està construït amb la solució de programari per a la gestió integral de llocs web basats en continguts desenvolupada per at4

vistaCMS

Programari de gestió de continguts i portals web.
Per obtenir-ne informació i preus, contactau amb

sofaDMS

Programari de gestió interna per administrar continguts
d’aplicacions web sobre bases de dades relacionals.
Per obtenir-ne informació i preus, contactau amb