Font de la rectoria

Font de la rectoria

Callejón

Callejón

Plaza

Plaza

Escudo

Escudo

Sa Rectoria

Sa Rectoria

Camí des Rafal

Camí des Rafal

Detalle

Detalle

Iglesia de Sant Pere

Iglesia de Sant Pere

Carrer Pont

Carrer Pont

Son Torrat

Son Torrat

Mostrando imágenes.