Tipologia i senyalització

A Mallorca, la majoria de sendes són de fàcil recorregut i solen estar marcades amb fites de pedres. En algunes el Consell de Mallorca hi duu a terme tasques de neteja, restauració i senyalització amb balises de fusta i plafons informatius.

N’hi ha algunes que estan marcades amb la senyalització internacional de les sendes (GR, PR o SL). De totes maneres, l’excursionista trobarà un tipus d’abalisament i de numeració de les sendes semblant al de qualsevol altra part del món. Per ampliar informació, recomanam que adquiriu mapes de la zona i que us baixeu la informació que hi ha en aquest lloc web.

Molt comú. Monticles de pedres (fites) que marquen la direcció que cal seguir en un senda.
En alguns trams. Balises de fusta que indiquen en tot moment les diferents opcions de camins per triar durant l’excursió.
Menys comú, però prou coneguda, és la senyalització internacional GR, PR o SL, que marca el recorregut correcte.